Då&Nu

Våra marknader

omoss-historia-svenska

UFO Då & Nu

UFO (Umeå Försäljning AB) grundades 1991. Ända sedan starten har vi haft samma grundidé och drivkraft: intresset för innovativa entreprenörredskap. Med den grundidén har vi stadigt kunna växa till att bli en trygg samarbetspartner.

Genom åren har vi framgångsrikt tagit flera innovationer till marknaden. Några exempel är klaffskopan (snöskopa med sidovingar), redskapstilten (skevbart redskapsfäste) och isrivarbladet (diagonalplog med belastningslåda).

Nu

I dag är UFO en av Sveriges ledande leverantörer av entreprenadredskap, med en omsättning på 35-40 miljoner de senaste åren. Vi har sju anställda på huvudkontoret i Umeå och arbetar nätverksbaserat med mer än dussinet producenter, framförallt i Sverige.

Av vår omsättning är ca 40% export. Vi exporterar till en mängd länder i Europa, bland annat Frankrike, Tyskland och England, med Norge som största exportmarknad i dagsläget. Ryssland är en framtidsmarknad som vi just nu arbetar in oss på. I takt med att nya EU-länder tillkommit och fortsätter att tillkomma, ökar också våra möjligheter till att nå nya marknader.